Solvinden Sweden Eksjö
Rökkvarts rå spets

Rökkvarts rå spets


Varierande längd och bredd, ca 3 - 5 cm långa

Rökkvarts symboliserar rening. Den renar oss från varje "orenhet", psykisk såväl som fysisk. Rökkvarts är därför välgörande för att rena oss från negativa tankar och känslor, ångest, depression - ja, vilken som helst instängd känsla.

Den drar in ljuset i smärtfyllda områden, så att vi kan bli av med de känslor som har förorsakat smärtan. Rökkvarts visar oss, att det finns ljus i mörkret och att vi inte kan uppleva ljuset förrän vi har upplevt mörkret.

Rökkvarts är också ytterst välgörande för att rensa luften mellan människor, som varit på kant med varandra, eller enbart för att rensa ur olika rum.

Rökkvarts har ett gynnsamt inflytande på förstoppning och andra mag/tarmproblem. Den vill rena dig från allt det du sitter fast i (t.ex. missbruk av olika typer). (källa Kristallernas förunderliga värld/Lone Hertz)

Displays all the abilities of Rock Crystal. It is a stone suitable for the treatment of all kinds of addictions, helping us give up smoking, alcoholism and drugs. Relieving schizophrenia and depression. Can also be used to guard against infections and cancerous diseases. Tänk på att stenar är en produkt av naturen och att de trots trumling inte alltid är helt släta eller fria från sprickor. Alla stenar säljes i befintligt skick. Storlek och färgskiftningar kan variera.

75 SEK