Solvinden Sweden Eksjö
Kraftdjur Apa Rosenkvarts

Kraftdjur Apa Rosenkvarts


Ca 3 x 2,5 cm.

Rosenkvarts är nog en av de mest kända o ch älskade stenarna. Dess blida färg och energi verkar tilldragande på de flesta människor. Den symboliserar kärlek, ro och harmoni, vilket vi alla har användning för. Den lär oss tillgivenhet och ger oss en djup känsla av trygghet.

Rosenkvarts är en riktig hjärtesten, men den kan användas överallt när du känner för det.

Den löser upp hotfulla, gnagande känslor och ger plats så att kärleken kan överta den platsen i våra sinnen.

Rosenkvarts beskyddar och skärmar av oss från de negativa vibrationer vi hela tiden blir påverkade av. Det gäller från anda människors negativa tankar och känslor, eller mera fysiskt skadliga energier. Många människor använder den för attavskärma skadlig strålning från dataskärmar och liknande.

Nyckelord - kärlek, tillgivenhet.


(källa Kristallernas förunderliga värld/Lone Hertz)

Tänk på att stenar är en produkt av naturen och att de trots trumling kan ha både sprickor och vissa skavanker. Stenar säljes i befintligt skick, bytes endast vid kraftiga och uppenbara skador, t.ex. bortfallna bitar.


Its highly recommended for its soothing and calming properties. It helps to calm the nerves and aids restful sleep. Rose Quartz is a great help for children in puberty. Calms down hyperactive kids.
89 SEK